Зміст, №2, 2016

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій

Образне мислення

Методи та засоби обробки даних та знань

Інформаційні та комунікаційні середовища

Програмна інженерія та програмні засоби

Електронні системи навчання

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)