Про журнал

Міжнародний науковий журнал «Управляющие системы и машины» заснований в 1972 році в Інституті кібернетики АН УРСР.

Засновники: Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Фонд Глушкова.

УДК 004.8 + 004.9 + 519.7 + 330.46

Публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладних і теоретичних результатах у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, економіко-математичного моделювання.

З липня 2014 УСиМ включений в РІНЦ (РІНЦ).

Входить у каталог наукових видань ВАК України з фізико-математичних, технічних і економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 683)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 17215 – 5985 ПР від 27.10.2010 р.

Періодичність видання – 1 раз на 2 місяці.

Мови видання: російська, англійська, українська.

Передплатний індекс: 71008.

ISSN Print 0130-5395

ISSN Online