Авторам

Вимоги до оформлення матеріалів (Вимоги).

  1. Рукопис подається на білому папері, надрукований через два інтервали, обсягом не більше 20 сторінок, на одному боці аркуша формату А4 (кегль 12) та в електронному вигляді. Сторінки повинні бути пронумеровані. До статті українською (англійською) обов’язково додається російський або український варіант тексту.
  2. Короткі анотації надруковані на окремій сторінці (до 5 рядків кожна) із зазначенням ПІБ автора (ів), назви статті, ключових слів (все перераховане російською, українською та англійською мовами; через два інтервали).
  3. Розширену анотацію англійською мовою (не менше 1800 знаків) з назвою статті, ПІБ автора/(ров) та виділеними рубриками: Introduction, Purpose, Methods, Results, Conclusion (зразок оформлення).
  4. Супровідний лист організації за підписом керівника (зразок).
  5. Файл з текстом статті, анотаціями, відомостями про авторів на на електронні адреси: usim@irtc.org.ua, savchenko_e@meta.ua або gor15@уаndex.ru.
  6. Відомості про автора (ів) містять прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, місце роботи, должность, адреса, телефон, факс, е-таil (російською та англійською мовами).
  7. Копію квитанції про передплату на журнал УСиМ кожного з авторів статті (не менше ніж на півроку) – обов’язково.
  8. Представник авторів статті підписує угоду автора з редакцією журналу на опублікування статті (Згода.doc).
  9. Автор самостійно вказує тематику статті.