Авторам

Вимоги до оформлення матеріалів (Вимоги).

  1. Рукопис подається на білому папері, надрукований через два інтервали, обсягом не більше 20 сторінок, на одному боці аркуша формату А4 (кегль 12) та в електронному вигляді українською, англійською або російською рівноправно. Сторінки повинні бути пронумеровані. До статті українською (англійською) обов’язково додається російський або український варіант тексту. (Зразок подачі статті.)
  2. Коротку анотацію на мові, на якій подано статтю, надруковану на окремій сторінці (до 5 рядків кожна) із зазначенням ПІБ автора (ів), назви статті, ключових слів (через два інтервали).
  3. Розширені анотації та ключові слова українською (якщо статтю подано рос. та англ.) та англійською мовою (якщо статтю подано рос. та укр.) – не менше 1800 знаків, з назвою статті, ПІБ автора/(ров) та виділеними рубриками: Introduction, Purpose, Methods, Results, Conclusion.  Автор наводить також англійською місце роботи (бажано з адресою) і пристатейний список літератури в перекладі або транслітерації.
  4. Супровідний лист організації за підписом керівника (зразок). 
  5. Файл з текстом статті, анотаціями, відомостями про авторів на на електронні адреси: usim@irtc.org.ua або savchenko_e@meta.ua.
  6. Відомості про автора (ів) містять прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, місце роботи, должность, адреса, телефон, факс, е-таil (російською та англійською мовами).
  7. Копію квитанції про передплату на журнал УСиМ кожного з авторів статті (не менше ніж на півроку) – обов’язково.
  8. Представник авторів статті підписує ліцензійну угоду автора з редакцією журналу на опублікування статті.
  9. Автор самостійно вказує тематику статті.